สีสะเตน (Color Stain)

สีสะเตน (Color Stain)
Firing Range: 1250-1300 °C

เนืัอสีคุณภาพสม่ำเสมอทนอุณหภมิสูงบดละเอียดพร้อมใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในงานตกแต่งเซรามิคส์ด้วยรูปลอก ผสมเคลือบสีและสีใต้เคลือบบนชิ้นงานเอิร์ธเธินแวร์ สโตนแวร์ และพอร์ซเลน ชุด 30 สี มีคุณลักษณะและการใช้งานดังต่อไปนี้

Showing 1–12 of 30 results