น้ำยาเคลือบผง (Glaze Powder)

น้ำยาเคลือบผง (Glaze Powder)

FG-10 Lead Transparent Glaze เคลือบไฟต่ำ 780-830 °C
C-112 Transpanrent Glaze เคลือบไฟต่ำ 920-980 °C
CG-466 Transparent (Lead Free) เคลือบใสไฟต่ำ 980-1060 °C
OG-053 Opaque Glaze เคลือบทึบไฟต่ำ 980-1060 °C
G-121 Clear Glaze (Covering) เคลือบใสทับ 1180-1220 °C
G-321 Alumina Satin Mat เคลือบซาตินด้าน 1180-1250 °C
G1 Basic Glaze (For Stains) เคลือบพื้นใส 1200-1220 °C
G4 Basic Glaze (For Inclusion Stains) เคลือบพื้นใส 1200-1220 °C

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก