เครื่องหยอดของเหลว (FlowCon)

       FlowCon XII เครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติ (Liquid Dispenser) ตั้งโปรแกรมการทำงานและเวลาด้วยระบบดิจิตอล มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้เอนกประสงค์ในหลายอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการหยอดของเหลวเป็นจุด เดินของเหลวไหลเป็นเส้นหรือแม้แต่การเติมของเหลว มีระบบดูดกลับสุญญากาศสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำเพื่อไม่ให้หยดเมื่อสั่งหยุด มีพอร์ต I/O สามารถ Interface กับอุปกรณ์ภายนอกได้  
คุณลักษณะพิเศษมีดังนีั:  
    • ตั้งโหมดการทำงานได้ 3 โหมดคือ Manual, Timer และ Cycle  
    • โหมด Timer ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.001-999.9 วินาที  
    • โหมด Cycle ตั้งเวลา ON และ OFF ได้ตั้งแต่ 0.001 หรือ 1.000-999.9 วินาที จำนวน 0000-9999 รอบ  
       (ถ้ากำหนดจำนวนรอบเป็น 0000 เครื่องจะทำงานตลอดไม่หยุดจนกว่าจะกดปุ่ม EXIT)  
    • แสดงผลด้วย LED 7 Segment 4 หลัก สีเขียว  
    • มีหลอด LED แสดงการทำงานและสถานะในแต่ละโหมด  
    • สามารถจำเวลาและค่าต่างๆในแต่ละโหมดไว้ในหน่วยความจำได้ และจำโหมดการทำงานครั้งสุดท้ายไว้  
    • ในโหมด Cycle สามารถกดปุ่มเพื่อทบทวนโปรแกรมที่ตั้งไว้ และดูจำนวนรอบที่เหลือขณะเครื่องทำงาน  
    • ขณะกดปุ่มหน้าแผงจะมีเสียงและแจ้งเตือนเมื่อทำงานครบรอบที่กำหนด  
    • มีพอร์ตอินพุตและเอาท์พุตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านคอนเนคเตอร์ DB 9  
    • มีปุ่ม SHOT ที่หน้าแผงเพื่อสั่งงานแทนสวิสท์นิ้วมือ/สวิสท์เท้าเหยียบ  
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเครื่องหยอดของเหลว (Liquid Dispenser)  
     ♦ Barrel Adapter Assembly and Oring  
   
    ♦ Barrel and Piston  
   
    ♦ End Cap and Tip Cap  
   
    ♦ Tapered Needle  
 
    ♦ Stainless Steel Needle  
 
    ♦ Flexible Needle  
 
    ♦ Precision Needle  
 

 

Visitors: 247,799