วัตถุดิบเซรามิคส์ (Ceramic Raw Materials)

                   
ผลิตภัณฑ์/PRODUCTS      ORIGIN      
  อลูมิน่าเผาแล้ว       Alumina Calcined 325 M CHINA  
  อลูมินั่มไฮดรอกไซด์                    Aluminium Hydroxide HWF-8        CHINA  
  ดินดำ   Ball Clay BC-1 (Granular) CHINA  
  แบเรี่ยมคาร์บอเนต   Barium Carbonate CHINA  
  เบนโทไนท์   Bentonite Bentowhite LOCAL  
  แคลเซี่ยมคาร์บอเนต   Calcium Carbonate 9QQ LOCAL  
  โดโลไมท์-ไมโครดอล   Dolomite Microdol 1 NORWAY  
  โปแตส-เฟลด์สปาร์   Potash Feldspar Quantum K400 LOCAL  
  โซเดียม-เฟลด์สปาร์   Sodium Feldspar Maxum N400 LOCAL  
  เคโอลิน ดินขาวผง    Kaolin Powder HF-3  CHINA    
  ซิลิก้าผง    Silica Flour Cerasil 400  LOCAL    
  สแตนดาร์ดสโตน #3    STD. Stone #3 (Dickite Powder)            LOCAL    
  สตรอนเที่ยมคาร์บอเนต   Strontium Carbonate  CHINA    
  ทัลคัม    Talcum Powder 325 M  CHINA    
  ไทเทเนียมไดออกไซด์    Titanium Dioxide      AUSTRALIA       
  ซิงค์ออกไซด์    Zinc Oxide   AUSTRALIA    
  เซอร์โคเนียมซิลิเกต    Zirconium Silicate  ENGLAND    
          
ออกไซด์สารให้สี/OXIDE COLORANTS        
 โครมออกไซด์ [สีเขียว]   Chrome Oxide (Green)  CHINA    
 โคบอลท์ออกไซด์    Cobalt Oxide Black  FINLAND    
  คอปเปอร์ออกไซด์    Copper Oxide Black [cupric]  LOCAL    
  เหล็กออกไซด์    Iron Oxide Red 130 [ferric]  CHINA    
  แมงกานีสไดออกไซด์    Manganese Dioxide 70% -200#  CHINA    
  นิเกิ้ลออกไซด์    Nickel Oxide Black  BELGIUM    
  รูไทล์ผง    Rutile Flour  AUSTRALIA    
  ทินออกไซด์    Tin Oxide  ITALY    

 


 

Visitors: 247,799