ไขกันเคลือบ (แดง) Wax Resist

       ไขกันเคลือบเชื้อน้ำใช้ในการตกแต่งระบายบนเคลือบพื้น เอนโกบ หรือสีใต้เคลือบ จากนั้นจึงชุบด้วยเคลือบอีกสีหนึ่ง R-419 จะดีดกันเคลือบที่ชุบมิให้ติดบนผิวเพื่อให้ได้ลวดลายของไขกันเคลือบนั้นปรากฎ      
 
แนะนำรูปแบบวิธีใช้งาน:  
       1. ชุบเคลือบพื้นที่ชิ้นงานให้บางเพียง 2 วินาที ภายหลังแห้งพอจับได้แล้ว ให้ระบายแต่งลายด้วย R-419 ปล่อยให้แห้ง แล้วชุบเคลือบสีที่สองอีก 2 วินาที รวมความหนาไม่เกิน 4 วินาที เพื่อมิให้เคลือบหนาเกินไป หรือไปทำลายกับเคลือบพื้น  
        2. ระบายด้วยสีใต้เคลือบ สีเทมเพอร่า หรือเอนโกบ แล้วใช้ R-419 ระบายทับหรือแต่งลวดลายแล้วชุบด้วยเคลือบอีกสีหนึ่ง   
        3. ด้วยเทคนิคการเปิดผิวของสีพื้นเช่น รองพื้นด้วยสีเข้ม เช่น ดำ เขียว หรือแดง แล้วระบายตกแต่งลวดลายด้วย R-419 จากนั้นจึงชุบตามด้วยเคลือบสีอ่อนเช่น เคลือบขาว เหลืองทึบ ขาวกึ่งด้านหรือเซราดอน เป็นต้น  
        4. ใช้ในการระบายขอบตีนชิ้นงาน หรือขอบภาชนะที่เป็นฝาปิดคู่ก่อนชุบเคลือบ โดยผสม R-419 กับอลูมิน่าไฮดร็อกไซด์ 5-10% เพื่อช่วยป้องกันฝามิให้ติดกัน หลังเผาเพียงเช็ดผงอลูมิน่าที่ติดออกเบาบางเท่านั้น  
หมายเหตุ: ความข้นของน้ำยาเคลือบชุบมีผลต่อการดีดออกของเคลือบที่ชุบบนผิวไขกันเคลือบ เคลือบที่ไหลตัวได้ดีและโดยทั่วไปที่ ถ.พ. 1.4-1.5 กรัม/ซีซี หรือความหนาของเคลือบเปียกที่ 0.2-0.25 ม.ม. จะให้ผลที่ดี ถ้าจำเป็นหากมีเศษเคลือบคลอค้างอยู่บางจุดบบผิวไขกันเคลือบ การใช้ปืนลมช่วยเป่าออกทันทีหลังชุบหรือใช้พู่กัน ฟองน้ำอ่อนเช็ดออกจะช่วยให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติค 1, 5, 25 ก.ก.  

R-419 water-based wax resist used in decoration to prevent the dipping glaze to adhering onto the clay body or a prior coating of slip, engobe or underglazes, then applying a second coat of a different glaze. Non-toxic, stir before use.   
  Typical Properties
Chemical Nature:                    Emulsion of modified wax
Appearance: Off red liquid
Solubility: Water soluble
Viscosity: (Gardner) 28.1 cps
pH-value 9.5
Storage Duration: 1 year
Packing: 1, 5, 25 kg.

 

Visitors: 247,799