น้ำยาเคลือบผง (Glaze Powder)

FG-10 Lead Transparent Glaze เคลือบไฟต่ำ 780-830 °C

C-112 Transpanrent Glaze เคลือบไฟต่ำ 920-980 °C

CG-466 Transparent (Lead Free) เคลือบใสไฟต่ำ 980-1060 °C

OG-053 Opaque Glaze เคลือบทึบไฟต่ำ 980-1060 °C

G-121 Clear Glaze (Covering) เคลือบใสทับ 1180-1220 °C

G-321 Alumina Satin Mat เคลือบซาตินด้าน 1180-1250 °C

G1 Basic Glaze (For Stains) เคลือบพื้นใส 1200-1220 °C

G4 Basic Glaze (For Inclusion Stains) เคลือบพื้นใส 1200-1220 °C

 


 

Visitors: 247,799