สีสะเตน (Color Stain)

Firing Range: 1250-1300 °C      
เนืัอสีคุณภาพสม่ำเสมอทนอุณหภมิสูงบดละเอียดพร้อมใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในงานตกแต่งเซรามิคส์ด้วยรูปลอก ผสมเคลือบสีและสีใต้เคลือบบนชิ้นงานเอิร์ธเธินแวร์ สโตนแวร์ และพอร์ซเลน ชุด 30 สี มีคุณลักษณะและการใช้งานดังต่อไปนี้      
     

 

Visitors: 247,799