สีบนเคลือบ (Low Metal Release)

Firing Range: 740-850 °C

 
 

สีบนเคลือบชุดนีัมีให้เลือก 26 สี สีดูสดใส ใช้ตกแต่งภาชนะเนืัอโบนไชน่า เอิร์ธเธินแวร์ พอร์ซเลน สโตนแวร์และกระเบื้อง เหมาะสำหรับการเผาแบบธรรมดาและแบบเผาเร็ว เป็นสีบนเคลือบตะกั่วต่ำ สามารถผสมกันเองได้ เนื้อสีเกาะติดแน่นเหมาะสำหรับงานสกรีนตรง รูปลอก การวนรอบหรือแม้แต่งานระบายบนภาชนะเคลือบ มีจำหน่ายในรูปสีผงและน้ำยาผสม

 
 

 

Visitors: 247,799