แผนผังไซต์

หน้าหลัก (Home)
♦ ผลิตภัณฑ์
    • สีใต้เคลือบ (Underglaze)
         • สีใต้เคลือบไฟสูง (High Temp. Underglaze)
         • สีใต้เคลือบเทมเพอร่า (Tempeara Underglaze)
         • สีใต้เคลือบไฟต่ำ (Low Temp. Underglaze)
    • สีบนเคลือบ (Onglaze)
         • สีบนเคลือบ (Low Metal Release)
         • สีเมทัลลิคและสีเหลือบ (Metallic & Interference)
    • สีสะเตน (Color Stain)
    • น้ำยาผสมต่างๆ (Binder & Medium)
         • CM-138 น้ำยาผสมเคลือบ
         • P-122 น้ำกาวเคลือบ
         • P-520 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ
         • P-526 น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ
         • P-535 น้ำยาผสมสีเชื้อน้ำ
         • P-572 น้ำยาผสมสีพิมพ์
         • T-201 น้ำยาผสมสีเทมเพอร่า
    • สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
         • ไขกันเคลือบ (แดง) Wax Resist
         • เอนโกบ (Engobe Decorating Slip)
         • เครื่องหยอดของเหลว (FlowCon Liquid Dispenser)   
    • น้ำยาเคลือบผง (Glaze Powder)
    • วัตถุดิบเซรามิคส์ (Ceramic Raw Materials)
♦ เกี่ยวกับบริษัท
♦ ติดต่อบริษัท
♦ ดาวน์โหลด (Download)
    • ใบแนะนำสินค้า
    • Technical Information
    • แผนที่บริษัท
  English Version 
♦ About

 
 
 
Visitors: 247,799