สีใต้เคลือบไฟต่ำ (Low Temp. Underglaze)

Firing Range: 920-1160 °C

 
  สีใต้เคลือบชุดใหม่นี้มีเนืัอสีเข้มข้นสดใส ผลิตขึ้นพิเศษสำหรับใช้ในการตกแต่งดินไฟต่ำ เอิร์ธเธินแวร์ บนเนืัอดินดิบหรือดินเผาดิบแล้วทับด้วยเคลือบใส สีเหลวสำเร็จรูปใช้ง่ายสะดวก ราบเรียบสมบูรณ์มาก ใช้งานระบายลายเส้น พ่นหรือเทคนิคการชุบสี สีผงและน้ำยาผสมสำหรับช่างเขียนผสมเองมีจำหน่ายด้วยเช่นกัน  

เนื้อสีมีสารฟริตผสมอยู่ด้วย เมื่อเผาชิ้นงานโดยไม่มีเคลือบทับจะให้สีผิวด้านหรือกึ่งมันผิวเลี่ยน ทั้งให้สีได้สวยน่าชมเมื่อใช้งานแบบระบายบนเคลือบดิบสีขาวทึบ สีผสมกันได้ให้ดูแผนภูมิ ไม่มีสารพิษใช้กับงานภาชนะใส่อาหารได้เมื่อทับด้วยเคลือบใสไร้สารตะกั่วที่เหมาะสม ชุดสีมี 36 สี บรรจุ 4 ขนาด เพื่อให้พอเหมาะกับความต้องการ

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 246,849