เกี่ยวกับบริษัท

   โควินท์คัลเลอร์ ผู้บริหารแรกเริ่มได้ก่อตั้ง หจก.จักรกมลเซรามิคส์ฯ ซึ่งดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากการขยายกิจการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจก.อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชั่น บริษัทเป็นธุรกิจร่วมมิตรโดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งเซรามิคส์ที่หลากหลายสำหรับโรงงานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคส์ ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ   
โควินท์คัลเลอร์ ได้จดทะเบียนขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2546 นับได้ว่าผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งงานเซรามิคส์มากกว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาทิ เช่น สีใต้เคลือบ สีสะเตน สีเมทัลลิค สีบนเคลือบ เคลือบผง น้ำยาผสมต่างๆ เป็นต้น เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศรวมทั้งผู้ประกอบการเซรามิคส์ส่งออก นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      
   บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน พร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรงานเซรามิคส์ของท่านให้มีคุณค่าและน่าประทับใจ  

 

Visitors: 247,799