หน้าหลัก

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โควินท์คัลเลอร์ - Welcome to Cowin Color

ceramic plate

  Since 1992 Cowin Color has been the leading manufacturer of underglaze colors for decorating ceramic products.  As a pioneer in the development of ceramic colors, Cowin Color not only offers unique decorating products but also special, innovative products for decoration systems. Our colors and various decoration materials have always been considered as professional with gain from our long years experience.  

      โควินท์คัลเลอร์เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายสีใต้เคลือบสำหรับตกแต่งชิ้นงานเซรามิคส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาสีเซรามิคส์ โควินท์คัลเลอร์จึงไม่เพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังพิเศษและเป็นนวัตกรรมในระบบตกแต่งเซรามิคส์ ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งที่หลากหลายของบริษัทได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมกันนี้บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ

   
สีบนเคลือบ (Low Metal Release)                                         สีสะเตน (Color Stain)                                                   
Firing Range: 740-850 °C   Firing Range: 1100-1300 °C                                              
  สีบนเคลือบชุดนี้มีเฉดสีที่สดใส ใช้ตกแต่งภาชนะเนื้อ     เนื้อสีคุณภาพสม่ำเสมอทนอุณหภูมิสูง บดละเอียดพร้อม  
  โบนไชน่า สโตนแวร์ พอร์ซเลน เหมาะสำหรับการ   ใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งเซรามิคส์  
  เผาธรรมดาและเผาเร็ว เป็นสีบนเคลือบตะกั่วต่ำผสม    โดยผสมเคลือบและสีใต้เคลือบ บนชิ้นงานเอิร์ธเธินแวร์   
กันเองได้ สีเกาะติดแน่นเหมาะกับงานเขียน รูปลอก ..       สโตนแวร์ และพอร์ซเลน ชุด 30 สี มีคุณลักษณะดังนี้ ..  
สีใต้เคลือบไฟต่ำ (underglaze Low Temp.)              
Firing Range: 920-1160 °C                                                ไขกันเคลือบ (Wax Resist)           
สีใต้เคลือบชุดใหม่นี้มีเนื้อสีเข้มข้นสดใส ผลิต      R-419 ไขกันเคลือบสีแดงเชืัอน้ำ ใช้ในการตกแต่ง    
ขึ้นพิเศษสำหรับใช้ในงานตกแต่งดินไฟต่ำ ดิน     บนเคลือบพืัน เอนโกบหรือสีใต้เคลือบ จากนั้นจึงชุบ    
เอิร์ธเธินแวร์ บนเนื้อดินดิบหรือดินเผาดิบแล้ว      ด้วยเคลือบอีกสีหนึ่ง R-419 จะดีดกันเคลือบที่ชุบมิ     
ทับด้วยเคลือบใส สีเหลวสำเร็จรูป ใช้ง่ายสะดวก ระบายสมบูรณ์      ให้ติดบนผิว เพื่อให้ลวดลายของไขกันเคลือบปรากฎ ระบายได้ดีบน  
มาก ใช้งานระบายลายเส้น พ่น หรือเทคนิคการชุบ ..     เนื้อดินดิบ ดินเผาดิบ บนสีใต้เคลือบหรือบนผิวเคลือบ ..     
เอนโกบ (Engobes Decorating Slip)                                     
Firing Range: 1050-1300 °C   เครื่องหยอดของเหลว (Liquid Dispenser)             
    ผลิตภัณฑ์สีดินคุณภาพเยี่ยม ออกแบบสำหรับใช้        Flowcon XII เครื่องหยอดของเหลวอัตโนมัติ ตั้ง  
  งานระบายทับสีพืันหรือระบายแบบสีน้ำบนผิวงาน   โปรแกรมการทำงานและเวลาด้วยระบบดิจิตอล  
  หน้าเล็กหรือใหญ่ ใช้ได้กับดินดิบและดินเผาดิบ   มีความแม่นยำสูง ใช้งานเอนกประสงค์ได้หลาย  
  ทั่วไป สูตรพัฒนาพิเศษมีลักษณะข้นไหลทิ้งระดับ   อุตสาหกรรมเหมาะสำหรับงานหลากหลาย ไม่ว่า  
เองได้เมื่อเจือจาง ให้ผลได้ดีสำหรับใช้งานเดินนูนสีดินในงานที่   จะเป็นการหยอดของเหลวเป็นจุด เดินของไหลเป็นเส้นหรือแม้แต่การ     
ประณีตบรรจงสร้างเส้นลายนูนหรือ 3 มิติ ผิวสีหนาได้ในงานระ   เติมของเหลว มีระบบดูดกลับสุญญากาศสำหรับของเหลวที่มีความหนืด   
บายด้วยพู่กัน การพ่น ใช้ฟองน้ำ การขีดลายและงานออกแบบสี     ต่ำเพื่อไม่ให้หยดเมื่อสั่งหยุด มีพอร์ต I/O สามารถ Interface กับ     
นูนบนผิวเคลือบดิบที่ยังไม่เผา ทั้งช่วยปรับสี ..       อุปกรณ์ภายนอกได้ ..     


       

 

Visitors: 247,800